Kontakt
 
Kontakta oss
Öppettider: 
Telefontid mån–fre, kl. 8–16
Huvudkontor
Tel.: 
0171-41 54 00

Vi hjälper dig med ditt byggprojekt 

 
Brandisolering av bärande konstruktioner med Glasroc F FireCase

3-sidigt inklädd balk med hög livhöjd

3-sidigt inklädd balk med livhöjd 600 mm till 1200 mm

Glasroc F FireCase sammanfogas samt monteras mot Glasroc F hörnprofil resp. Gyproc GK profiler med Glasroc F skruvar, min c 150 mm.
Skarvar vid hörn förskjuts minimum 600 mm.
Regel Gyproc GK 1, monteras max c 600 samt vid skarvar.
Skena Gyproc GK-C, monteras på stålbalkens fläns, c 600 mm, med obrännbart fästdon.

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Glasroc F FireCase Brandskyddsinklädnadsskivor
Glasroc F GFFS Skruv mot bärverk av stål
Glasroc F Profil Brandisoleringsprofiler
Gyproc GK 1 Profiler till fasta undertak
Gyproc GK-C Profiler till fasta undertak

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
Brandklassificering R 30 - 120
Anmärkning: 

Brandklassen som uppnås varierar (R 30 – R 120) beroende på dimensionering och utförande.

Brandisolering av bärande konstruktioner

Glasroc F Firecase är ett effektivt system för inklädnad av bärande stålstomme utan monteringsprofiler. Systemet finns för brandskydd upp till 120 minuter