Kontakt
 
Kontakta oss
Öppettider: 
Telefontid mån–fre, kl. 8–16
Huvudkontor
Tel.: 
0171-41 54 00

Vi hjälper dig med ditt byggprojekt 

 
Brandisolering av bärande konstruktioner med Glasroc F FireCase

3-sidigt inklädd pelare med hörnprofil

Brandskydd av pelare, 3-sidigt inklädd med Glasroc F FireCase
Pelare vid fasad, 3-sidigt inklädd med Glasroc F FireCase

3-sidigt inklädd pelare med hörnprofil för brandskydd upp till 120 min

Glasroc F FireCase skivor sammanfogas med Glasroc F skruvar eller klamrar, c 150 mm samt monteras mot Glasroc F hörnprofil med Glasroc F skruvar c 150.
mm.
Horisontella skarvar vid hörn förskjuts minimum 600 mm.
Glasroc F hörnprofil monteras på stålpelarens fläns eller anslutande vägg, c 600 mm, med obrännbart fästdon.

Glasroc F-skivornas inre omkrets (m) = a + 2 b
Stålprofilets tvärsnittsarea (m2) = pelartvärsnittet

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Glasroc F FireCase Brandskyddsinklädnadsskivor
Glasroc F GFFS Skruv mot bärverk av stål
Glasroc F Profil Brandisoleringsprofiler

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
Brandklassificering R 30 - 120
Anmärkning: 

Brandklassen som uppnås varierar (R 30 – R 120) beroende på dimensionering och utförande.

Vid pelare med livhöjd 600-1200 mm ska skivskarvar underbyggas med samma princip som för balkar, se konstruktionsdetalj J i broschyren.

Under förutsättning att fasadväggens brandmotstånd är tillräckligt för att skydda stålprofilen mot brandpåverkan.

Brandisolering av bärande konstruktioner

Glasroc F Firecase är ett effektivt system för inklädnad av bärande stålstomme utan monteringsprofiler. Systemet finns för brandskydd upp till 120 minuter