Kontakt
 
Kontakta oss
Öppettider: 
Telefontid mån–fre, kl. 8–16
Huvudkontor
Tel.: 
0171-41 54 00

Vi hjälper dig med ditt byggprojekt 

 
Gyproc standardstålstomme c 600 med Gyproc Normal

Gyproc GS 70/70 (600) NNN-0 M0

Gyproc GS 70/70 (600) NNN-0 M0

Väggtyp GS102
1. Skena Gyproc SK 70 som kantprofil (i golv och tak)
2. Regel Gyproc ER 70, c 600 mm
3. 3 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor1)

Produkter i detta system

Produktnamn Produktkategori
Gyproc SK Skenor
Gyproc ER Reglar
Gyproc Normal Ergo Innerväggsskivor
Gyproc Normal Innerväggsskivor

Teknisk data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.6:101
Brandklassificering EI 30
Ljudklassificering

R'W

= 25-30 dB
Max vägghöjd, mm 3400
Väggtjocklek (mm) 107
Prisindex 120
Anmärkning: 

Typdetaljer i kap 3.1.1 är beskrivna för Gyproc XR system, men kan utföras på motsvarande sätt för Gyproc GS system.

Vid högre väggar se Gyproc Handbok, kap 4.3.2 tabell 1 och 2. Brandklasserna EI 30 resp. EI 60 gäller oavsett vilken sida som utsätts för brandpåverkan.

Vid högre väggar än 3 meter måste gipsskivorna skarvas i höjdled. I dessa fall rekommenderas Gyproc Planum, med försänkta kanter runt om, som yttre skivlag.

1) För brandklass EI 60 krävs 2 x 15,4 mm Gyproc Protect F alt 3 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor. Vid brandklass EI 60, reglar max c 450 mm.

Standard innerväggar på stålstomme

Gyproc GS innerväggar med standardstålstomme är lätta konstruktioner som ger mer formstabila ytor. GS-systemet är enkelt och snabbt att montera, och används för icke-bärande väggar.